Khoa học – công nghệ

CHÚ CÁ CHUỒN SMT TIẾP TỤC RA KHƠI

     Hội nghị và Triển lãm khởi nghiệp quốc tế – SURF 2018 là [...]

NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ SINH HỌC VI TẢO TẠI ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

Trịnh Đăng Mậu – Võ Châu Tuấn, Khoa Sinh – Môi trường, trường Đại học [...]

HỘI NGHỊ SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NĂM HỌC 2017 – 2018

Thầy trò khoa Sinh – Môi trường sau buổi Hội nghị sinh viên nghiên cứu [...]

Các hướng nghiên cứu chính

Khoa Sinh-Môi trường là đơn vị nghiên cứu khoa học cơ bản và ứng dụng [...]

Thành tựu KH&CN nổi bật năm 2011 (P2)

Lò phản ứng hạt nhân Đà Lạt được khởi động và duy trì  bằng toàn [...]

35 năm nghiên cứu & phát triển thuốc trừ sâu sinh học Bacillus thuringensis (Bt) tại Việt Nam

Trong 35 năm nghiên cứu và phát triển thuốc trừ sâu sinh học Bacillus thuringensis [...]

Vai trò mới của RNA can thiệp trong quá trình nhân đôi của nhiễm sắc thể

Trong cùng thời điểm nhân đôi của DNA trong tế bào, một phần ba DNA [...]

Danh mục các đề tài cấp Bộ của Khoa Sinh – Môi trường

TÊN ĐỀ TÀI CHỦ NHIỆM ĐỀ TÀI THÀNH VIÊN THAM GIA MÃ SỐ NĂM Nghiên [...]

Danh mục các đề tài cấp cơ sở của Khoa Sinh – Môi trường

TÊN ĐỀ TÀI CHỦ NHIỆM ĐỀ TÀI THÀNH VIÊN THAM GIA MÃ SỐ NĂM Nghiên [...]