Diễn đàn Quốc tế lần thứ 10 về Quản lý và Công nghệ xanh 2020 – IFGTM 2020

Diễn đàn Quốc tế Công nghệ và Quản lý xanh (International Forum on Green Technology and Management – IFGTM) là một diễn đàn khoa học thường niên của Mạng lưới Nghiên cứu Quản lý và Công nghệ xanh (Consortium for Green Technology, Management and Research – CGTMR) với thành viên là các cơ sở đào tạo và nghiên cứu hàng đầu về môi trường của Việt Nam và một số nước trong khu vực.  Năm 2020, Khoa Môi trường – Trường Đại học Khoa học Tự nhiên là đơn vị đăng cai Hội nghị IFGTM lần thứ 10. Hội nghị IFGTM lần thứ 10 sẽ có sự tham gia của các nhà quản lý, nhà khoa học, giảng viên và sinh viên trong lĩnh vực khoa học, công nghệ và quản lý môi trường. Song song với các Tiểu ban khoa học của Hội nghị là các Hội nghị, hội thảo quốc tế, Triển lãm Công nghệ và Thiết bị môi trường. Đây là một trong những hoạt động chào mừng 25 năm thành lập Khoa Môi trường dự kiến vào tháng 10/2020.

I. TÊN HỘI THẢO QUỐC TẾ

Hội thảo quốc tế về Công nghệ và Quản lý xanh 2020 – 10th International Forum on Green Technology and Management 2020 (IFGTM2020)

Chủ đề: Hợp tác xanh cho môi trường sức khoẻ và bền vững – Green Collaboration for Healthy Environment and Sustainability

II. MỤC TIÊU HỘI THẢO

Tạo diễn đàn trao đổi các vấn đề học thuật, nghiên cứu và triển khai ứng dụng liên quan đến sức khỏe môi trường và phát triển bền vững, đặc biệt chú trọng vào các cách tiếp cận xanh và giải pháp mới phù hợp trong bảo vệ môi trường tại Việt Nam.

III. CÁC LĨNH VỰC/CHỦ ĐỀ

 • Nguồn tài nguyên chất thải: Chính sách và Công nghệ – Waste as resources, Policy and Technology
 • Kinh tế tuần hoàn và phát triển bền vững – Circular economic and Sustainable development
 • Năng lượng xanh – Green energy
 • Rác thải nhựa: Quản lý, Hành vi và Biện pháp xử lý – Plastic waste: Management, Behavior and Technology
 • Xử lý nước và nước thải – Water and Wastewater treatment
 • Chất lượng không khí: Ô nhiễm và biện pháp kiểm soát – Air quality: Pollution and control
 • Ô nhiễm và biện pháp phục hồi môi trường đất – Pollution and Resilience of soil
 • Mô hình hoá môi trường – Environmental modeling
 • Sức khoẻ môi trường và hệ sinh thái – Environmental health and ecosystem
 • Độc học thực phẩm và Quản lý rủi ro – Food toxicology and Risk assessment
 • Nông nghiệp bền vững – Agricultural Sustainability
 • Biến đổi khí hậu và các biện pháp ứng phó – Climate change and adaptation

IV. NGÔN NGỮ HỘI THẢO

Tiếng Anh

V. BAN TỔ CHỨC

Trưởng Ban: GS.TS. Huỳnh Trung Hải (INEST-HUST)

Phó trưởng ban: PGS.TS. Nguyễn Mạnh Khải (FES-VNU-HUS)

Phó trưởng ban: PGS.TS. Nguyễn Phước Dân (FE-HCMUT)

Các thành viên:

 • GS.TS. Nguyễn Việt Anh (IESE-NUCE)
 • TS. Hồ Đắc Thái Hoàng (IREN-HUEUNI)
 • PGS.TS. Nguyễn Văn Công (CENRes – CTU)
 • PGS.TS. Lê Quốc Tuấn (NLU)
 • PGS.TS. Nguyễn Thị Hà (FES-VNU-HUS)
 • TS. Đường Văn Hiếu (DES-HUSC)
 • PGS.TS. Võ Lê Phú (FENR – HCMUT)
 • TS. Võ Châu Tuấn (BIO-ENV-UED-UDN)
 • PGS.TS. Tô Thị Hiền (FES-HCMUS)
 • ThS. Đoàn Ngọc Như Tâm (DES– UTDM)
 • TS. Phạm Minh Tuấn (FBEE – HUFI)
 • PGS.TS. Hoàng Thị Thu Hương (INEST-HUST)
 • PGS.TS. Phạm Khắc Liệu (DES-HUSC)
 • PGS.TS. Trần Việt Nga (FEE-NUCE)                   
 • PGS.TS.Trần Văn Quang (FE-DUT-DU)
 • PGS.TS. Nguyễn Hiếu Trung (CENRes-CTU)
 • PGS.TS.Trịnh Văn Tuyên (IET-VAST)
 • PGS.TS. Nguyễn Thị Ánh Tuyết (INEST-HUST)
 • TS. Đào Minh Trung  (FBT – UTDM)
 • TS. Nguyễn Thị Minh Phương (FECE-DTU)
 • PGS.TS. Phùng Chí Sỹ (IES-NTTU)
 • PGS.TS. Trần Thanh Sơn (FIEME – HUA)
 • PGS.TS Nguyễn Xuân Hoàn (HMC – UFI)
 • TS. Võ Anh Tuấn (HMCUA)
 • PGS.TS Đỗ Văn Bình (FES-HUMG)
 • GS. Shigeo Fujii (Đại học Kyoto)
 • GS. Ming-Chun Lu (Đại học Dược và Khoa học Chia-nan)

Ban thư ký:

1. TS. Phạm Thị Thuý (FES-VNU-HUS)

2. TS. Trần Văn Sơn (FES-VNU-HUS)

3. TS. Ngô Vân Anh (FES-VNU-HUS)

4. TS. Lê Anh Tuấn (FES-VNU-HUS)

5. TS. Lương Thị Mai Ly (FES-VNU-HUS)

6. ThS. Đặng Thị Hải Linh (FES-VNU-HUS)

7. ThS. Đoàn Thị Nhật Minh (FES-VNU-HUS)

8. ThS. Phạm Văn Quang (FES-VNU-HUS)

VI. CÁC MỐC THỜI GIAN QUAN TRỌNG/DEADLINES

Ngày 5/02/2020: Thông báo số 1.

Ngày 15/05/2020: Nộp Bản tóm tắt (Abstract).

Ngày –/05/2020: Thông báo cho các tác giả được/không được chấp nhận bản tóm tắt.

Ngày 15/6/2020: Nộp toàn văn bài báo (Fulltext).

Ngày 30/6/2020: Thông báo số 2.

Ngày 15/8/2020: Thông báo cho các tác giả được/không được chấp nhận bài báo.

Ngày 15/9/2020: Đăng ký Hội thảo

Ngày 10/2020: Hội thảo IFGTM 2020 và Lễ Kỷ niệm

VII. LIÊN HỆ

Website chính thức của hội thảo: http://ifgtm.vn.

Bản thảo (Abstract và Fulltext) chỉ được chấp nhận gửi đăng online qua website: https://fes.hus.vnu.edu.vn/ifgtm/.

Abstract Template (Tải xuống)

Địa chỉ: Khoa Môi trường, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc giaHà Nội, số 334 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (024) 3858 4995, E-mail: ifgtm2020@hus.edu.vn.

Ban Tổ chức xin được thông báo và trân trọng kính mời các cá nhân và tổ chức hoạt động trong lĩnh vực khoa học, kỹ thuật, công nghệ và quản lý môi trường và các lĩnh vực liên quan tham dự Hội thảo. Thông tin về Hội thảo sẽ được cập nhật thường xuyên trên website của Hội thảo.

Chi tiết thông báo tại đây:

Thong bao so 1 – IFGTM2020 (Tải xuống)

The 1st announcement_IFGTM2020 (English) (Tải xuống)

(Nguồn: https://fes.hus.vnu.edu.vn/)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *