Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Trị thông báo tuyển dụng viên chức năm 2021

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Trị thông báo tuyển dụng viên chức năm 2021
Căn cứ Công văn số 640/SNV-CCVC ngày 19/8/2021 của Sở Nội vụ Quảng Trị về thống nhất số lượng, chức danh tuyển dụng viên chức đơn vị sự nghiệp, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Trị thông báo tuyển dụng viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở, nội dung cụ thể xin xem công văn bên dưới:
Nguồn: Tuổi trẻ Đông Hà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *