Hình thức tuyển sinh và các môn thi tuyển chuyên ngành Sinh học thực nghiệm

Hình thức và các môn thi tuyển sinh vào ngành cao học thạc sĩ Sinh học thực nghiệm của Khoa Sinh-Môi trường, Trường Đại học Sư phạm-ĐHĐN:

Các môn thi tuyển:

  1. Môn thi thứ 1 (Ngoại ngữ): Ngoại ngữ theo Thông tư số: 15/2014/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ.
  2. Môn thi thứ 2 (Chủ chốt): Sinh học đại cương
  3. Môn thi thứ 3 (Cơ sở ngành): Sinh lý thực vật – Di truyền

Điều kiện trúng tuyển:

a. Thí sinh phải tham gia thi tuyển 03 môn.

b. Thí sinh thuộc diện xét trúng tuyển phải đạt 50% của thang điểm đối với mỗi môn thi (sau khi đã cộng điểm ưu tiên, nếu có). Căn cứ vào chỉ tiêu đã được thông báo và tổng điểm hai môn thi của từng thí sinh (không cộng điểm môn ngoại ngữ), hội đồng tuyển sinh xác định phương án điểm trúng tuyển.

Các trường hợp xét miễn thi ngoại ngữ:

– Có bằng tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, tiến sĩ được đào tạo toàn thời gian ở nước ngoài, được cơ quan có thẩm quyền công nhận văn bằng theo quy định hiện hành;

– Có bằng tốt nghiệp đại học chương trình tiên tiến theo Đề án của Bộ Giáo dục và Đào tạo về đào tạo chương trình tiên tiến ở một số trường đại học của Việt Nam hoặc bằng kỹ sư chất lượng cao (PFIEV) được ủy ban bằng cấp kỹ sư (CTI, Pháp) công nhận, có đối tác nước ngoài cùng cấp bằng;

– Có chứng chỉ trình độ ngoại ngữ tương đương cấp B1 hoặc bậc 3/6 trở lên theo Khung tham khảo Châu Âu chung về ngoại ngữ dưới đây (được cấp trong vòng 2 năm tính từ ngày nộp hồ sơ):

Tiếng Anh

Khung năng lực ngoại ngữ VN

IELTS

TOEFL

TOEIC

Cambridge Exam

BEC

BULATS

CEFR

Cấp độ  3

4.5

450 ITP, 13 CBT      45 iBT

450

PET

Preliminary

40

B1

(Các điểm số nêu trên là điểm tối thiểu cần đạt được)

Một số tiếng khác

Khung năng lực ngoại ngữ VN

tiếng Nga

tiếng Pháp

tiếng Đức

tiếng Trung

tiếng  Nhật

Cấp độ  3

TRKI 1

DELF B1 

TCF niveau 3

B1

ZD

HSK        cấp độ 3

JLPT  N4

c. Điều kiện chuyển tiếp sinh đào tạo thạc sĩ: Người tốt nghiệp đại học thỏa mãn các tiêu chuẩn sau đây được chuyển tiếp chương trình đào tạo thạc sĩ:

– Có bằng tốt nghiệp đại học chính quy ngành ngành phù hợp với chuyên ngành dự thi, xếp loại giỏi trở lên.

– Được khen thưởng (bằng khen, giấy khen) cấp trường trở lên về học tập hoặc nghiên cứu khoa học.

– Trong danh sách 10% sinh viên tốt nghiệp đứng đầu của ngành đào tạo.

– Đủ yêu cầu ngoại ngữ như người dự thi.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *